Bơm Pentax Model DTR


CHI TIẾT

Model: DTR 150-300, DTRT 400-1000

Hãng sản xuất: YTALY

Bảo hành: 12 tháng

MÔ TẢ

Model: DTR 150-300, DTRT 400-1000

Hãng sản xuất: YTALY

Bảo hành: 12 tháng

VẬN CHUYỂN VÀ ĐỔI TRẢ